Ο γάμος του Κάδμου και της Αρμονίας

cadmos and harmonia

Στην ελληνική μυθολογία η Αρμονία ήταν κόρη δύο θεών, κατά τη Θεογονία του Ησιόδου: του Άρεως και της Αφροδίτης και αδελφή του Φόβου και του Δείμου. Παντρεύτηκε τον βασιλιά των Θηβών Κάδμο (Αισχύλου Επτά επί Θήβας, στ. 105, 140, και Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου Γ 4, 2). Οι περισσότερες από τις θηβαϊκές γενεαλογίες σχετίζονται με αυτό το βασιλικό ζεύγος, και όλες οι μεγάλες οικογένειες των Θηβών ισχυρίζονταν ότι κατάγονταν από αυτούς. Ακόμα και οι Αμαζόνες σύμφωνα με μία παράδοση ήταν κόρες της Αρμονίας. Ωστόσο, κατά μία άλλη εκδοχή, η Αρμονία ήταν κόρη του Δία και της Ηλέκτρας, και καταγόταν από τη Σαμοθράκη, από όπου είχε απαχθεί από τον Κάδμο. Αυτή την εκδοχή ασπάζεται ο Ευριπίδης στην τραγωδία του Φοίνισσαι (7) και ο Απολλώνιος ο Ρόδιος (Α 916).

Μεγάλη για μας  σημασία  τους Έλληνες  έχει ο Γάμος της Αρμονίας και του Κάδμου, ως Γεγονός και ως Συμβολισμός. Είναι ο Ελληνικός Γάμος που ως Πρότυπον ακολουθούμε ασυνείδητα αιώνες επί αιώνων εμείς οι απόγονοι, το Γένος των Ελλήνων. Είναι εκπληκτική η ταύτισις με την σημερινή ψυχοπνευματική και τελετουργική διάσταση που αποδίδουμε στον Γάμο, θεωρώντας τον μέγα Μυστήριον, αρχήν της Οικογενείας και αφετηρίαν της πλέον δημιουργικής περιόδου της ζωής μας, με την παρουσία και την βοήθεια του Θεού.

Ο Κάδμος λοιπόν, μυείται (στα της Πνευματικής Ζωής) στα αρχαιότερα Ελληνικά Μυστήρια. Μυημένος πλέον νυμφεύεται την Αρμονία, που και μόνον το Όνομά της σημαίνει Νού, Ψυχή και Σώμα σε τέλειο ανθρώπινο συγκερασμό. «Τον δε γάμον τούτον πρώτον δαίσαι θεούς», για πρώτη φορά δηλαδή στον ευλογημένο αυτόν Γάμο παρευρέθησαν όλοι οι θεοί. Εδείπνησαν, παρετέθη γαμήλιο τραπέζι, και μάλιστα προσέφεραν στην Νύφη δώρα. «…Δωρήσασθαι, Ερμήν δε λύραν, Αθηνάν δε τον διαβεβοημένον όρμον και πέπλον και αυλούς … ». Ο Πέπλος της Νύφης και το Περιδέραιο, μας παραπέμπουν στον τρόπο που ντύνεται η σημερινή νύφη. Εδωρήθησαν Λύρα και Αυλοί (και κύμβαλα και τύμπανα από την Ηλέκτρα, μαζί με την γνώση των Μυστηρίων της Μεγάλης Μητρός), ώστε καταφαίνεται πόσο μεγάλη σημασία αποδίδεται στην Μουσική, και στην επίγνωση των τελετών των Μυστηρίων. «…Και Απόλλωνα μεν κιθαρίσαι, τας δε Μούσας αυλίσαι, τους δε άλλους θεούς ευφημούντας συναυξήσαι τον γάμον» (Διόδωρος Σικελιώτης Ε΄.49). Όλοι οι θεοί ευλόγησαν και ελάμπρυναν τούτον τον Γάμο. Έδωσαν ευχές, να ζήσει το ζεύγος, να ευτυχήσει (ευφημούντας), να αυξηθεί με καλούς απογόνους (συναυξήσαι), όπως και σήμερα συμβαίνει σε μας τους απογόνους.

Ακολούθως το ζεύγος «κατά τον παραδεδομένον χρησμόν» φεύγει και ιδρύει τας Θήβας της Βοιωτίας. Θέεβαι είναι αι Θήβαι (το μακρόν -ε συμβολίσθηκε αργότερα με ήτα), εκ του Θεός και βαίνω. Είναι δηλαδή η πόλις όπου μπαίνει, εισέρχεται το Θείον. Τούτο καθίσταται φανερόν και από τας Θήβας της Αιγύπτου, των οποίων το αρχικόν όνομα είναι Διόσπολις (Θεού πόλις). ‘Ερχεται άρτι η Ηρωική Εποχή του Γένους των Ελλήνων (3.400 π.Χ.) μετά την καταστροφή του Κατακλυσμού. Η Εποχή αυτή, αν και τόσο μακρινή, ενέπνεε τους Έλληνες της Κλασικής περιόδου, της 1ης π.Χ. χιλιετίας.
Καρπός του Γάμου του Κάδμου και της Αρμονίας είναι μια θυγατέρα (εκτός των άλλων τέκνων), η Σεμέλη. Εκ Θεού (Ζηνός) η Σεμέλη συλλαμβάνει τέκνον, που έμελλε να λατρευθεί ως Υιός του Θεού από τους Έλληνες (μέχρι την αντικατάστασή του από τον Ιησού). Πρόκειται για τον Διόνυσο (και μυστικόν Ίακχο). Συνεχίζει την παράδοση του πρώτου Διονύσου, που διεμέλισαν οι Τιτάνες, πριν από τον Μεγάλο Κατακλυσμό του Δευκαλίωνος (9.500 π.Χ.)

Advertisements

About Mrs Poetry

Always in love with music, art and the beauty of this world..
This entry was posted in Gods-Deities-Goddesses, Mythology and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s